1 Hiệu của 13 và 9 6/11 2 Tổng của 2 số lẻ là 82 . Tìm 2 số đó biết giữa chúng có 3 số lẻ nữa

1 Hiệu của 13 và 9 6/11
2 Tổng của 2 số lẻ là 82 . Tìm 2 số đó biết giữa chúng có 3 số lẻ nữa

1 bình luận về “1 Hiệu của 13 và 9 6/11 2 Tổng của 2 số lẻ là 82 . Tìm 2 số đó biết giữa chúng có 3 số lẻ nữa”

 1. Giải đáp:
   1)  3,45454545455
  2)    số 37 và 54
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) đổi 9 6/11 ra 9,545454545454545 rồi lấy 13 – số đó

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới