1 khối lập phương bằng nhựa có cạnh gấp 3 lần cạnh khối lập phương bằng gỗ . Hỏi diện tích toàn phần của khối lập phương bằng

1 khối lập phương bằng nhựa có cạnh gấp 3 lần cạnh khối lập phương bằng gỗ . Hỏi diện tích toàn phần của khối lập phương bằng nhựa gấp mấy lần diện tích khối lập phương bằng gỗ
Gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới