1 quầy bán rau củ quả sau khi bán hết tất cả cuối ngày thu được 1845000đồng biết số vốn ban đầu là 1500000 đồng Hỏi quầy hàn

1 quầy bán rau củ quả sau khi bán hết tất cả cuối ngày thu được 1845000đồng biết số vốn ban đầu là 1500000 đồng Hỏi quầy hàng đó lãi được bao nhiêu %.(23%)

2 bình luận về “1 quầy bán rau củ quả sau khi bán hết tất cả cuối ngày thu được 1845000đồng biết số vốn ban đầu là 1500000 đồng Hỏi quầy hàn”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tỉ số phần trăm của số tiền bán so với số tiền vốn là : 
        1 845 000 : 1 500 000 = 1,23
               1,23 = 123 %
   Lãi số phần trăm là :
    123% – 100% = 23%
                           Đ/s : 23%

  Trả lời
 2. Giải
  Tỉ số phần trăm số tiền bán so với số tiền vốn là :
  1 845 000 : 1 500 000 = 1,23 = 123%
  Quầy hàng đó lãi số phần trăm là :
  123% – 100% = 23%
  Đáp số : 23% 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới