1 thùng đựng hàng có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m chiều rộng 1,8m chiều cao 2m. Người ta cần bao nhiêu kg sơn

1 thùng đựng hàng có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m chiều rộng 1,8m chiều cao 2m. Người ta cần bao nhiêu kg sơn để đủ sơn mặt ngoài của thùng .Biết rằng mỗi kg sơn thì được 5m2 mặt thùngViết một bình luận

Câu hỏi mới