12,04 x 3,5 nhanh giúp mik nha

12,04 x 3,5
nhanh giúp mik nha

2 bình luận về “12,04 x 3,5 nhanh giúp mik nha”

 1.         12,04 
     x        3,5
  —————-
            6020
          3612
  —————-
          42,140
  Vậy 12,04 x 3,5 = 42,14

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới