2,5 phần trăm số học sinh khối 5 là 4 bạn. số học sinh khối 5 là A.25 B.40 C.100

2,5 phần trăm số học sinh khối 5 là 4 bạn. số học sinh khối 5 là
A.25 B.40 C.100

2 bình luận về “2,5 phần trăm số học sinh khối 5 là 4 bạn. số học sinh khối 5 là A.25 B.40 C.100”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới