x + 25%+ 0.75x X + 800 ( giải chi tiết nha )

x + 25%+ 0.75x X + 800
( giải chi tiết nha )

2 bình luận về “x + 25%+ 0.75x X + 800 ( giải chi tiết nha )”

 1. Giải đáp:
  =1,75xx x+800,25
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x+25%+0,75xx x+800
  =x+25/100+0,75xx x+800
  =x+1/4+0,75xx x+800
  =x xx (1+0,75)+(1/4+800)
  =1,75xx x+(\frac{1}{4}+\frac{3200}{4})
  =1,75xx x+3201/4
  =1,75xx x+800,25
   

  Trả lời

Viết một bình luận