25% của 9 thế kỉ = ………năm.

25% của 9 thế kỉ = ………năm.

2 bình luận về “25% của 9 thế kỉ = ………năm.”

 1. Giải đáp:
  Ta có :1 thế kỉ =100 năm
  => 9 thế kỉ = 9xx100 = 900 năm
  => 25% của 9 thế kỉ =900xx25%
                                       = 225 năm
  Vậy 25% của 9 thế kỉ =225 năm.
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận