4 người 5 ngày mỗi ngày ăn 2 bữa thì hết 18 kg gạo. hỏi 9 người 7 ngày mỗi ngày ăn 3 bữa thì hết bao nhiêu kg gạo?

4 người 5 ngày mỗi ngày ăn 2 bữa thì hết 18 kg gạo. hỏi 9 người 7 ngày mỗi ngày ăn 3 bữa thì hết bao nhiêu kg gạo?

2 bình luận về “4 người 5 ngày mỗi ngày ăn 2 bữa thì hết 18 kg gạo. hỏi 9 người 7 ngày mỗi ngày ăn 3 bữa thì hết bao nhiêu kg gạo?”

 1. Bốn người ăn 1 ngày hết 
  18 : 2 = 9 ( kg)
  Bốn người ăn 5 ngày hết 
  9 xx 5 = 45 ( kg )
  Nếu 9 người ăn 1 ngày thì hết 
  45 : 9 = 5 ( kg )
  9 người ăn 7 ngày, mỗi ngày 1 bữa hết
   5 xx 7 = 35 ( kg )
         Đáp số : 35 kg gạo
   

  Trả lời
 2. Giải
  4 người ăn hết 18kg gạo cần số bữa là :
  5 xx 2 = 10 (bữa) 
  1 người ăn 1 bữa hết :
  18 : 10 : 4 = 0,45 (kg)
  9 người ăn hết số gạo cần tìm cần số bữa là :
  7 xx 3 = 21 (bữa) 
  9 người ăn 7 ngày mỗi ngày 3 bữa hết số gạo là :
  0,45 xx 9 xx 21 = 85,05 (kg)
  Đáp số : 85,05 kg gạo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới