4/ Tổng hai cạnh góc vuông của một hình tam giác là 29,4 cm . Cạnh góc vuông thứ nhất bằng 3 phần 4 cạnh góc vuông thứ hai .

4/ Tổng hai cạnh góc vuông của một hình tam giác là 29,4 cm . Cạnh góc vuông thứ nhất bằng 3 phần 4 cạnh góc vuông thứ hai . Tính diện tích hình tam giác đó.

2 bình luận về “4/ Tổng hai cạnh góc vuông của một hình tam giác là 29,4 cm . Cạnh góc vuông thứ nhất bằng 3 phần 4 cạnh góc vuông thứ hai .”

 1. a) Vẽ sơ đồ: Cạnh góc vuông 1 là 3 phần, cạnh góc vuông còn lại 4 phần, tổng là 29,4
  => Cạnh góc vuông 1 là:
  29,4 : ( 3 + 4 ) x 3 = 12,6 (cm)
  Cạnh góc vuông 2 là:
  29,4 – 12,6 = 16,8 (cm)
  b) Diện tích tam giác vuông đó là:
  1/2 x 12,6 x 16,8 = 105,84 (cm2)
  Đ/s:..

  Trả lời
 2. Giải đáp $+$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số phần bằng nhau là:
  $3+4=7$ $\text{(phần)}$
  Độ dài cạnh góc vuông thứ nhất là:
  $29,4:7\times3=12,6(cm)$
  Độ dài cạnh góc vuông thứ hai là:
  $29,4-12,6=16,8(cm)$
  Diện tích hình tam giác đó là:
  $12,6\times16,8:2=105,84(cm^{2})$
  Đáp số: $105,84cm^{2}$
  $\color{red}{\text{#mle}}$
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới