5 x 2 + 5 x 7 + 5 = ? tính thuận tiện nhất

5 x 2 + 5 x 7 + 5 = ?
tính thuận tiện nhất

2 bình luận về “5 x 2 + 5 x 7 + 5 = ? tính thuận tiện nhất”

 1. Giải đáp:
  50
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5 xx 2 + 5 xx 7 + 5
  = 5 xx 2 + 5 xx 7 + 5 xx 1
  = 5 xx (2 + 7 + 1)
  = 5 xx 10
  = 50
  Áp dụng:
  a xx b + a xx c + a xx d = a xx (b + c + d)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới