an ngồi làm văn lúc hơn 2 giờ một chút.Khi An làm xong bài văn thì hai kim đồng hồ đã đổi chỗ cho nhau.Hỏi An làm văn hết bao

an ngồi làm văn lúc hơn 2 giờ một chút.Khi An làm xong bài văn thì hai kim đồng hồ đã đổi chỗ cho nhau.Hỏi An làm văn hết bao nhiêu phút?Viết một bình luận

Câu hỏi mới