Bài 1 Tính nhanh 64 nhân 326 + 36 nhân 327

Bài 1 Tính nhanh
64 nhân 326 + 36 nhân 327

2 bình luận về “Bài 1 Tính nhanh 64 nhân 326 + 36 nhân 327”

 1. Giải đáp:
    32626
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    64×326+36×327
  = 64×326+36×(326+1)
  = 64×326+36×326+36
  = 326×(64+36)+36
  = 326×100+36
  = 32600+36
  = 32626

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới