bài 4 ; buổi tối , em đi nhủ lúc kim phút chỉ số 12 và kim giờ vuông góc với kim phút . sáng sớm , em dậy lúc kim phút chỉ s

bài 4 ;
buổi tối , em đi nhủ lúc kim phút chỉ số 12 và kim giờ vuông góc với kim phút . sáng sớm , em dậy lúc kim phút chỉ số 12 và kim giờ chỉ thẳng hàng với kim phút . hỏi ;
a , em đi nhủ lúc :
b, em ngủ dậy lúc :
c , đêm đó em đi ngủ bao lâu ? :

2 bình luận về “bài 4 ; buổi tối , em đi nhủ lúc kim phút chỉ số 12 và kim giờ vuông góc với kim phút . sáng sớm , em dậy lúc kim phút chỉ s”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Em đi ngủ lúc : 21 giờ
  b) Em ngủ dậy lúc: 6 giờ
  c) Thời gian từ 9 giờ đêm( 21 giờ ) đến 12 giờ đêm là:
  12giờ – 9giờ = 3 giờ
  Đổi 12 giờ đêm = 0 giờ sáng
  Thời gian từ 0 giờ sáng đến 6 giờ sáng là:
  0 giờ + 6 giờ = 6 giờ
  Đêm đó em đi ngủ được:
  3 giờ + 6 giờ = 9 giờ
   

  Trả lời

Viết một bình luận