bài toán : trong một ao cá có 30kg cá, trong đó có 10,5kg cá chép và còn lại là cá rô phi a) tìm tỉ số % của cá chép trong ao

bài toán : trong một ao cá có 30kg cá, trong đó có 10,5kg cá chép và còn lại là cá rô phi a) tìm tỉ số % của cá chép trong ao cá đó .b) tìm tỉ số % của cá chép và cá rô phi
giúp tớ tớ gấp lắm ạ!

2 bình luận về “bài toán : trong một ao cá có 30kg cá, trong đó có 10,5kg cá chép và còn lại là cá rô phi a) tìm tỉ số % của cá chép trong ao”

 1. Giải
  a) Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong ao là :
  10,5 : 30 = 0,35 = 35%
  b) Số cá rô phi là :
  30 – 10,5 = 19,5 (kg)
  Tỉ số phần trăm của số cá chép và cá rô phi là :
  10,5 : 19,5 = 0,5384… =53,84%
  Đáp số : a) 35%
                b) 53,84%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới