Cần ai đó cho câu hỏi tính nhanh lớp 5,để ôn mai thi ạ( không nâng cao lắm) 5-8 câu ạ

Cần ai đó cho câu hỏi tính nhanh lớp 5,để ôn mai thi ạ( không nâng cao lắm)
5-8 câu ạViết một bình luận

Câu hỏi mới