Câu 8: Trong phép chia 33,14 : 58 nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. Thì số dư là: A. 8

Câu 8: Trong phép chia 33,14 : 58 nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. Thì số dư là:
A. 8 B. 0,8 C. 0,08 D. 0,008

2 bình luận về “Câu 8: Trong phép chia 33,14 : 58 nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. Thì số dư là: A. 8”

 1. Dựa trên phép chia . ta có thể thấy số dư của phép chia là : 0,08
  -> Dáp án đúng là : C, 0,08
  @ Áp dụng :
  – Số lượng chữ số trong phần thập phân của số dư bằng tổng số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và thương.
  – Dấu phẩy của số dư phải thẳng cột với dấu phẩy của số bị chia.
  – Nếu hàng nào của phần thập phân trong số dư còn thiếu thì thêm chữ số 0 vào hàng đó.
   

  cau-8-trong-phep-chia-33-14-58-neu-chi-lay-den-hai-chu-so-cua-phan-thap-phan-cua-thuong-thi-so-d

  Trả lời

Viết một bình luận