Câu 9. Cuối năm 2022 dân số của một thị trấn là 10 000 người. Hỏi cuối năm 2023 dân số của thị trấn đó là bao nhiêu biết tỉ l

Câu 9. Cuối năm 2022 dân số của một thị trấn là 10 000 người. Hỏi cuối năm 2023 dân số của thị trấn đó là bao nhiêu biết tỉ lệ tăng hàng năm là 2% ?
Câu 10. Một người bỏ ra 3 000 000 đồng để chăn nuôi heo . Sau một thời gian người đó bán heo tính ra tiền lãi bằng 48,5% tiền vốn .Tính số tiền lãi của người đó.
Câu 11. Một cửa hàng có 3 tấn gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 25 % số gạo đó . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?

2 bình luận về “Câu 9. Cuối năm 2022 dân số của một thị trấn là 10 000 người. Hỏi cuối năm 2023 dân số của thị trấn đó là bao nhiêu biết tỉ l”

 1. Answer
  9)
  Cuối năm 2023 thị trấn đó có số dân là:
        10 000 xx (100%+2%)= 10 200 ( dân )
                    Đáp số : 10 200 dân
  _______________________________________
  10)
  Số tiền lãi của người đó là
  3000000 xx 48,5% = 1455000 ( đồng )
  Đáp số : 1455000 đồng
  _______________________________________
  11)
  Đổi 3 tấn = 30 tạ
  Buổi sáng cửa hàng đó bán được số tạ gạo là
  30 xx 25 :100 = 7,5 ( tạ )
  Cửa hàng đó còn số tạ gạo là
  30 – 7,5 = 22,5 ( tạ )
  Đáp số : 22,5 tạ gạo 

  Trả lời
 2. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 9:
  Dân số của thị trấn đó cuối năm 2023 là:
          10000 + (10000 x 2%) = 10200 (người)
  Câu 10:
  Số tiền lãi của người đó là:
       3000000 x 48,5% = 1455000 ( đồng )
  Câu 11:
  Số tạ gạo cửa hàng còn là:
       3- (3×25%) = 2,25 ( tấn gạo )
                         = 22,5 ( tạ gạo )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới