Để lát sàn một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòn

Để lát sàn một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòng có diện tích bằng bao nhiêu mét vuông?

2 bình luận về “Để lát sàn một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòn”

 1. Diện tích mảnh gỗ là :
  $\text{ 20 x 80 = 1600 ( $cm^2$)}$
  Diện tích căn phòng là :
  $\text{ 1600 x 200 = 320 000 ( $cm^2$)}$
  Đáp số : $320 000 $ $cm^2$ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới