Điền dấu ><= 2m ²5dm ²…………2,5m ² 5m ²3dm ²…………..5,03m ² 4km ²5km ²…………..4500dm ² 2km ²15dam ²…..

Điền dấu ><=
2m ²5dm ²…………2,5m ²
5m ²3dm ²…………..5,03m ²
4km ²5km ²…………..4500dm ²
2km ²15dam ²………….2,05km ²
Giúp em nốt câu câu này vs àk
(Viết mỗi dấu cx đc ạ)

1 bình luận về “Điền dấu ><= 2m ²5dm ²…………2,5m ² 5m ²3dm ²…………..5,03m ² 4km ²5km ²…………..4500dm ² 2km ²15dam ²…..”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2m ²5dm ² = 2,5m ²
  5m ²3dm ² > 5,03m ²
  4km ²5km ²…………..4500dm ² ( Cái này đề mình không hiểu á nên xin phép bỏ nha)
  2km ²15dam ² < 2,05km ²

  Trả lời

Viết một bình luận