Độ dài đáy là 30cm, chiều cao 4dm Tính diện tích hình tam giác đó

Độ dài đáy là 30cm, chiều cao 4dm Tính diện tích hình tam giác đó

2 bình luận về “Độ dài đáy là 30cm, chiều cao 4dm Tính diện tích hình tam giác đó”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới