giúp mk với. mk cần gấp. Cảm ơn mn

giúp mk với. mk cần gấp. Cảm ơn mn Bài 4: 1 bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4 dm, chiều cao 2,3 dm. Biết rằng 70% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi: a/ Trong lonhg bể có bao nhiêu lít nước ? b/Mức nước trong bể cao bao nhiêu mét ? Bỉu hịn của lười nên mk quên hết kiến thức gòi -_-

2 bình luận về “giúp mk với. mk cần gấp. Cảm ơn mn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,Thể tích của bể nước là:
  4xx4xx2,3=36,8(m^3)
  Đổi 36,8 dm^3=36,8l
  b, Mực nước trong bể cao số mét là:
  2,3:100xx70=1,61(dm)
  Đổi 1,61dm=0,161m
  Đáp số: a,36,8l
               b,0,161m
  @lynhxynkdep

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Thể tích của bể nước là

  4×4×2,3=36,8(dm^3)

  Thể tích nước đang trong bể là

  36,8×70%=25,76(dm^3)

  Vậy thể tích nước cần đổ thêm để đầy bể là

  36,8−25,76=11,04(dm^3)=11,04(l)

  Chiều cao của mực nước trong bể là :
  25,76 : ( 4 xx 4 ) = 1,7225 ( dm )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới