Giusp mình với mình cho 30 đ Hai vòi nước A và B sau 2 giờ 12 phút chảy vào bể được 1430 lít nước.Cứ sau 15 phút thì thấy vòi

Giusp mình với mình cho 30 đ
Hai vòi nước A và B sau 2 giờ 12 phút chảy vào bể được 1430 lít nước.Cứ sau 15 phút thì thấy vòi B chảy vào bể nhiều hơn vòi A là 82,25 lít nước.vậy trong 1 giờ, vòi b chảy vào bể được bao nhiêu lít nướcViết một bình luận

Câu hỏi mới