hai thành phố a và b cách nhau 91km. Lúc 7h15p’ một xe máy đi từ a đến b với vận tốc 42km/h và một xe đạp đi từ b đến a với v

hai thành phố a và b cách nhau 91km. Lúc 7h15p’ một xe máy đi từ a đến b với vận tốc 42km/h và một xe đạp đi từ b đến a với vận tốc 12km/h. Hỏi
a, xe đạp và xe máy gặp nhau lúc mấy h?
b, Lúc gặp nhau xe máy cách b bao nhiêu km
Viết một bình luận