hai vòi cùng chảy vào bể . nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 6 giờ , vòi 2 chảy đầy bể trong 8 giờ . tron

hai vòi cùng chảy vào bể . nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 6 giờ , vòi 2 chảy đầy bể trong 8 giờ . trong bể đã có sẵn 1/4 bể nước . hỏi hai vòi cùng chảy bao lâu thì đầy bể ?

2 bình luận về “hai vòi cùng chảy vào bể . nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 6 giờ , vòi 2 chảy đầy bể trong 8 giờ . tron”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi giờ, vòi thứ nhất chảy được là :
  1 : 6 = 1/6 ( bể )
  Mỗi giờ, vòi thứ 2 chảy được là :
  1 : 8 = 1/8 ( bể )
  Mỗi giờ, cả 2 vòi chảy được là :
  1/6 + 1/8 = 7/24
  Cả 2 vòi còn phải chảy :
  1 – 1/4 = 3/4 ( bể )
  Cả hai vòi cùng chảy thì sau :
  3/4 : 7/24 = 18/7 ( giờ )
  Đáp số : 18/7 giờ
  @dinhnguyenanhthu315

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi giờ ,bể thứ 1 chảy được là :
   1 : 6 = 1/6 (bể)
  Mỗi giờ,bể thứ 2 chảy được là :
   1 : 8 = 1/8 (bể) 
  Cả 2 vòi trong 1 giờ chảy được là :
   1/6 + 1/8 = 7/24 (bể)
  Vì trong bể đã có 1/4 bể nước nên chỉ cần chảy số nước là :
   1 – 1/4 = 3/4 (bể)
  Cả 2 vòi cùng chảy thì trong số thời gian sẽ xong là :
   3/4 : 7/24 = 18/7 (giờ)
             Đáp số : 18/7 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới