hai vòi cùng chảy vào bể . nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 6 giờ , vòi 2 chảy đầy bể trong 8 giờ . tron

hai vòi cùng chảy vào bể . nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 6 giờ , vòi 2 chảy đầy bể trong 8 giờ . trong bể đã có sẵn 1/4 bể nước . hỏi hai vòi cùng chảy bao lâu thì đầy bể ?

2 bình luận về “hai vòi cùng chảy vào bể . nếu chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 6 giờ , vòi 2 chảy đầy bể trong 8 giờ . tron”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi giờ, vòi thứ nhất chảy được là :
  1 : 6 = 1/6 ( bể )
  Mỗi giờ, vòi thứ 2 chảy được là :
  1 : 8 = 1/8 ( bể )
  Mỗi giờ, cả 2 vòi chảy được là :
  1/6 + 1/8 = 7/24
  Cả 2 vòi còn phải chảy :
  1 – 1/4 = 3/4 ( bể )
  Cả hai vòi cùng chảy thì sau :
  3/4 : 7/24 = 18/7 ( giờ )
  Đáp số : 18/7 giờ
  @dinhnguyenanhthu315

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 tiếng vòi 1 chảy được là 1 : 6 = 1/6
  1 tiếng vòi 2 chảy được là 1 : 8 = 1/8
  1 tiếng cả 2 vòi chảy được là 1/6 + 1/8 = 7/24
  Còn phải chảy 1 – 1/4 = 3/4 bể
  Cả hai vòi cùng chảy thì sau 3/4 : 7/24 = 18/7 giờ thì đầy bể
  Đáp số : . . .
  $\textit{#Pan}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới