Hình tròn 1 2 3 Bán kính 0,6dm 1/4m 15cm Diện tích

Hình tròn 1 2 3
Bán kính 0,6dm 1/4m 15cm
Diện tích

2 bình luận về “Hình tròn 1 2 3 Bán kính 0,6dm 1/4m 15cm Diện tích”

 1. Diện tích hình tròn 1 là:
     0,6 xx 0,6 xx 3,14 = 1,1304\ (dm^2)
             Đáp số: 1,1304\ dm^2.
  Diện tích hình tròn 2 là:
     1/4 xx 1/4 xx 3,14 = 0,19625\ (m^2)
             Đáp số: 0,19625\ m^2.
  Diện tích hình tròn 3 là:
     15 xx 15 xx 3,14 = 706,5\ (cm^2)
             Đáp số: 706,5\ cm^2.
  Công thức:
  \text{S}_{\text{HÌNH TRÒN}}=r xx r xx 3,14.
   

  Trả lời
 2.              giải
   diện tích hình tròn 1 là:
            0,6 × 0,6 × 3,14 = 1.1304 (dm²)
  1/4 m = 25 cm
  diện tích hình tròn 2 là:
             25 ×25 ×3,14 = 1962.5 (cm²)
                                  = 0,19625 m²
   diện tích hình tròn 3 là:
            15 × 15 ×3,14 = 706,5 (cm²)
                  đáp số : hình 1 : 1,1304 dm² 
                               hình 2 : 0,19625 m²
                                hình 3 : 706,5 cm²
  chúc bạn học tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới