Khi dời dấu phẩy của một số thập phân sang bên phải một hàng, số đó tăng lên 50,67 đơn vị. Số thập phân đó là ( giải chi tiết

Khi dời dấu phẩy của một số thập phân sang bên phải một hàng, số đó tăng lên 50,67 đơn vị. Số thập phân đó là ( giải chi tiết ra cho mik nhé )Viết một bình luận

Câu hỏi mới