Khối lớp 5 trường tiểu học Hương Sơn có 250 học sinh.Tong đó số học sinh nam bằng 3/5 tổng số học sinh khối 5. a) Hỏi khối lớ

Khối lớp 5 trường tiểu học Hương Sơn có 250 học sinh.Tong đó số học sinh nam bằng 3/5 tổng số học sinh khối 5.
a) Hỏi khối lớp 5 trường Tiểu học Hương Sơn có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
b) Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh nữ.

1 bình luận về “Khối lớp 5 trường tiểu học Hương Sơn có 250 học sinh.Tong đó số học sinh nam bằng 3/5 tổng số học sinh khối 5. a) Hỏi khối lớ”

 1. a) số học sinh nam:
  250 × 3/5 = 150 (hs)
  Số học sinh nữ:
  250 – 150 = 100 (hs)
  b) tỉ số % của số hs nam và hs nữ:
  ( 150 : 100 ) x 100% = 1,5%=150%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới