`>,<,=?` `3/5 ……..1` `4/5 ………………. 3/5`

`>,<,=?`
`3/5 ……..1`
`4/5 ………………. 3/5`

2 bình luận về “`>,<,=?` `3/5 ……..1` `4/5 ………………. 3/5`”

 1. Giải đáp: +Lời giải và giải thích chi tiết:
  3/5   >    1
  Vì phân các số nhỏ hơn 1 là phân số có từ bé hơn mẫu nên 3/5 nhỏ hơn 1.
  4/5   >    3/5
  Vì so sánh mẫu số của hai phân số đều bằng nhau nên ta so sánh phần tử số thì  thấy 4 lớn hơn 3 nên 4/5 lớn hơn 3/5.
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. $\text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
      $\frac{3}{5}$ = 0,6
  ⇒ $\text{$\frac{3}{5}$  < 1}$
      $\frac{4}{5}$ và $\frac{3}{5}$ 
  $\text{Vì 4 > 3 nên $\frac{4}{5}$ > $\frac{3}{5}$}$
  $#caovuhoang#$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới