Một bể kính hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiếu rộng 0,7m, mức nước trong bể cao 25cm. Sau khi đặt một viên đá chìm hẳn

Một bể kính hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiếu rộng 0,7m, mức nước trong bể cao 25cm. Sau khi đặt một viên đá chìm hẳn trong bể thì mức nước trong bể cao 28cm. Tính thể tích viên đá.

2 bình luận về “Một bể kính hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiếu rộng 0,7m, mức nước trong bể cao 25cm. Sau khi đặt một viên đá chìm hẳn”

 1. Answer
  ↓  
  Đổi : 1m = 100cm   ;  0,7m = 70 cm
  Chiều cao mực nước khi có viên đá hơn chiều cao mực nước lúc đầu là
  28 – 25 = 3 ( cm )  
  Thể tích viên đá là 
  100 xx 70 xx 3 = 21 000 ( cm^3 )  
  Đáp số : 21 000 cm^3  

  Trả lời
 2. Giải đáp:21 000$cm^{3}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 1m= 100 cm
         0,7m= 70 cm
  Chiều cao tăng số cm khi có viên đá là:
  28-25=3($cm^{3}$ )
  Thể tích viên đá là:
  100x70x3=21 000($cm^{3}$ )
  Đáp số: 21 000 $cm^{3}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận