Một cửa hàng có một tấn gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 35% số gạo đã có. Buổi chiều bán được 60% số gạo còn lại. Hỏi cả ngà

Một cửa hàng có một tấn gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 35% số gạo đã có. Buổi chiều bán được 60% số gạo còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Giúp mình với, ai trả lời nhanh mình tick cho.

1 bình luận về “Một cửa hàng có một tấn gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 35% số gạo đã có. Buổi chiều bán được 60% số gạo còn lại. Hỏi cả ngà”

  1. Giải đáp:
     
    Đổi:1 tấn=1000kg
     Buổi sáng cửa hàng bán được số kg gạo là: 1000 nhân 35%=350(kg)                                                          Cửa hàng còn số kg gạo là:1000-350=650(kg)                                                                                            Buổi chiều bán được số kg gạo là:650 nhân 60%=390(kg)                                                                           Cả ngày bán được só kg gạo là:350 cộng 390=740(kg)                 đáp số:740kg

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới