Một cửa hàng vừa bán 19 kg gạo. Chiếm 38% tổng số gạo trong kho lúc đầu . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?

Một cửa hàng vừa bán 19 kg gạo. Chiếm 38% tổng số gạo trong kho lúc đầu . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?

2 bình luận về “Một cửa hàng vừa bán 19 kg gạo. Chiếm 38% tổng số gạo trong kho lúc đầu . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Lúc đầu cửa hàng có số ki-lô-gam gạo là:
    19:38%=50(kg)
    Đáp số: 50kg gạo

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới