Một đội công nhân phải lắp đặt 4560m đường ống nước trong ba ngày.Hỏi: a)Trong hai ngày đầu, mỗi ngày lắp đượ

Một đội công nhân phải lắp đặt 4560m đường ống nước trong ba ngày.Hỏi:
a)Trong hai ngày đầu, mỗi ngày lắp được bao nhiêu đường ống nước?
b)Ngày thứ ba còn phải lắp đặt bao nhiêu phần trăm số mét ống nước nữa thì hoàn thành công việc ?

2 bình luận về “Một đội công nhân phải lắp đặt 4560m đường ống nước trong ba ngày.Hỏi: a)Trong hai ngày đầu, mỗi ngày lắp đượ”

 1. a) 2 ngày đầu đội công nhân lắp được số mét đường ống nước là :
  (4560 :3) ×2= 3040 ( m ) 
   Mỗi ngày lắp được số mét đường ống nước là :
  3040: 2= 1520 ( m)
   b) Ngày thứ ba còn phải hoàn thành số phần trăm mét đường ống nước là:
  100% :3× 1= 33,333…%
  Đáp số :a) 1520 m
                b)33,333…%

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải 
  a) Trung bình mỗi ngày phải lắp số đường ống nước là : 4560 ÷ 3 = 1520 (m)
      Trong hai ngày đầu, mỗi ngày lắp được số đường ống nước là : 
               (1520 × 2) ÷ 2 = 1520 (m)
  b) Ngày thứ ba phải lắp số phần trăm số mét ống nước nữa thì hoàn thành công việc là :
              ( 4560 – 3040 ) ÷ 4560 × 100% =33,33%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới