một hình chữ nhật có chiều dài 18 m chiều rộng bằng 2/5 chiều dài người ta trải một tấm thảm hình chữ nhật có độ dài hai đườn

một hình chữ nhật có chiều dài 18 m chiều rộng bằng 2/5 chiều dài người ta trải một tấm thảm hình chữ nhật có độ dài hai đường chéo là 4 m và 3 m lên trên căn phòng đó tính diện tích căn phòng hình chữ nhật Tính diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm

1 bình luận về “một hình chữ nhật có chiều dài 18 m chiều rộng bằng 2/5 chiều dài người ta trải một tấm thảm hình chữ nhật có độ dài hai đườn”

 1. Chiều rộng căn phòng hình chữ nhật là:
  18 x $\dfrac{2}{5}$ = 7,2 (m)
  Diện tích căn phòng hình chữ nhật là:
  18 x 7,2 = 129,6 (m2)
  Diện tích tấm thảm hình chữ nhật là:
  $\dfrac{4 x 3}{2}$ = 6(m2)
  Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là:
  129,6 – 6 = 123,6(m2)
  Đáp số:129,6m2
              123,6m2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới