Một khúc gỗ trôi theo dòng nước từ A đến B cách nhau 48 km hết 24 giờ. Hỏi một con tàu có vận tốc thực bằng 18 km/giờ mất bao

Một khúc gỗ trôi theo dòng nước từ A đến B cách nhau 48 km hết 24 giờ. Hỏi một con tàu có vận tốc thực bằng 18 km/giờ mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi quay trở lại A?

2 bình luận về “Một khúc gỗ trôi theo dòng nước từ A đến B cách nhau 48 km hết 24 giờ. Hỏi một con tàu có vận tốc thực bằng 18 km/giờ mất bao”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vận tốc dòng nước: 48 ÷ 24 = 2 km/h
  Vận tốc con tàu khi xuôi dòng: 18 + 2 = 20 km/h
  Thời gian con tàu xuôi dòng là: 48 : 20 = 2,4 h
  Vận tốc con tàu khi ngược dòng : 18 – 2 = 16 km/h
  Thời gian con tàu ngược dòng là: 18 ÷ 16 = 3h
  Tổng thời gian con tàu đi từ A đến B rồi quay lại A hết số thời gian là: 2,4 + 3 = 5,4 h = 5h24phút

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  5h24p
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Vận tốc dòng nước: 48 ÷ 24 = 2 km/h
  Vận tốc con tàu khi xuôi dòng: 18 + 2 = 20 km/h
  Thời gian con tàu xuôi dòng là: 48 : 20 = 2,4 h
  Vận tốc con tàu khi ngược dòng : 18 – 2 = 16 km/h
  Thời gian con tàu ngược dòng là: 18 ÷ 16 = 3h
  Tổng thời gian con tàu đi từ A → B rồi quay lại A : 2,4 + 3 = 5,4 h = 5h24phút
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới