một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chu vi là 75. chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. người ta dùng 12% diện tích lối đi. tính diện

một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chu vi là 75. chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. người ta dùng 12% diện tích lối đi. tính diện tíchlối đi

1 bình luận về “một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chu vi là 75. chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. người ta dùng 12% diện tích lối đi. tính diện”

 1. Tổng số phần bằng nhau là:
  1,5 +1 = 2,5 (phần)
  Chiều dài mảnh đất là:
  75 :2,5 xx 1,5=45 (đơn vị độ dài)
  Chiều rộng mảnh đất là:
  75 -45 = 30 (đơn vị độ dài)
  Diện tích mảnh đất là:
  45 xx 30 = 1350 (đơn vị độ dài)
  Diện tích lối đi là:
  1350 xx 12 :100 =162 (đơn vị độ dài)
  Đáp số: ….
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới