Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều dài hơn chiều rộng 28m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều dài hơn chiều rộng 28m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?

2 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều dài hơn chiều rộng 28m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
  120 : 2 = 60 (m)
  Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  (60 + 28) : 2 = 44 (m)
  Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  60 – 44 = 16 (m)
  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:
  44 × 16 = 704 (m²)
  Đáp số: 704 m²

  Trả lời
 2. Nửa chu vi của mảnh vườn đó là :  
  120:2=60 (m) 
  Chiều dài của mảnh vườn là :
    (60+28):2=44 (m)
  Chiều rộng của mảnh vườn là :  
  44 – 28=16 (m) 
  Diện tích mảnh vườn là :
  44 × 16=704(m^2)
  Đáp số : 704  m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới