một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 152 m. Chiều rộng bằng 60 phần trăm chiều dài. a. tính diện tích mảnh vườn đó. b. ng

một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 152 m. Chiều rộng bằng 60 phần trăm chiều dài.
a. tính diện tích mảnh vườn đó.
b. người ta sử dụng 8 phần trăm diện tích mảnh vườn làm lối đi. Tính diện tích làm lối đi

2 bình luận về “một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 152 m. Chiều rộng bằng 60 phần trăm chiều dài. a. tính diện tích mảnh vườn đó. b. ng”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. Nửa chu vi mảnh vườn là:
  152:2=76(m)
  Đổi: 60%=60/100=6/10=3/5
  Ta có sơ đồ:
  Chiều rộng: |—–|—–|—–| Tổng: 76m
  Chiều dài:    |—–|—–|—–|—–|—–|
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
  3+5=8(phần)
  Chiều rộng là:
  76:8xx3=28,5(m)
  Chiều dài là:
  76-28,5=47,5(m)
  Diện tích mảnh vườn là:
  47,5xx28,5=1353,75(m^2)
  b. Diện tích làm lối đi là:
  1353,75xx8%=108,3(m^2)
  Đáp số: a. 1353,75m^2; b. 108,3m^2

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  60% = 3/5   
  Nửa chu vi mảnh vườn là :
    152 : 2 = 76 (m)   
  Tổng số phần bằng nhau là :
    3 + 5 =  8  (phần)
  Chiều dài mảnh vườn là :
    76 : 8 xx 5 = 47,5 (m)   
  Chiều rộng mảnh vườn là :
    76 – 47,5 = 28,5 (m)  
    a)   Diện tích mảnh vườn đó là :
    47,5 x 28,5 = 1353,75 (m^2)  
    b) Diện tích lối đi là :
    1353,75 xx8% = 108,3 (m^2) 
  Đáp số : ……
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới