một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ . Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/gi

một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ . Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ . Hỏi lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổii kịp xe đạp ?

2 bình luận về “một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ . Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/gi”

 1. Khoảng cách của hai người khi xe máy khởi hành là:
  12 xx 3 = 36 ( km )
  Hiệu hai vận tốc của hai xe là:
  36 – 12 = 24 ( km/giờ )
  Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là:
  36 : 24 = 1,5 ( giờ )
  Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút
  Đáp số 1 giờ 30 phút

  Trả lời
 2. Khoảng cách của hai người khi xe máy khởi hành là :
  $\text{12 x 3 = 36 ( km )}$
  Hiệu hai vận tốc của hai xe là :
  $\text{36 – 12 = 24 ( km/giờ )}$
  Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là :
  $\text{36 : 24 = 1,5 ( giờ )}$
  $\text{Đổi : 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút}$
  $\color{Blue}{\text{thaotrang2910}}$

  Trả lời

Viết một bình luận