Một người thợ gò một cái thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm chiều rộng 4cm và chiều cao 9 cm tính

Một người thợ gò một cái thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm chiều rộng 4cm và chiều cao 9 cm tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn)

2 bình luận về “Một người thợ gò một cái thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm chiều rộng 4cm và chiều cao 9 cm tính”

 1.                     giải
   diện tích xung quanh cái thùng là:
            ( 6 + 4 ) × 2 × 9 = 180 ( cm²)
   diện tích 1 mặt đáy cái thùng là:
          6 × 4 = 24 ( cm²)
   diện tích tôn dùng để làm thùng là:
            180 + 24 = 204 ( cm²)
                  đáp số : 204 cm²
   chúc bạn học tốt 🙂
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích tôn dùng làm thùng là: (không có nắp)
      (6+4)xx2xx9+6xx4=204(cm^2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới