một phòng hc dạng hình hộp CN có CD 8m, CR 6m, chiều cao 3,5m. ngta sơn 4 bức tường trong phòng hc. a, tính S cần sơn biết S

một phòng hc dạng hình hộp CN có CD 8m, CR 6m, chiều cao 3,5m. ngta sơn 4 bức tường trong phòng hc.
a, tính S cần sơn biết S các cửa là 15m2
b, Mỗi m2 sơn có giá 25 000 đồng. Hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “một phòng hc dạng hình hộp CN có CD 8m, CR 6m, chiều cao 3,5m. ngta sơn 4 bức tường trong phòng hc. a, tính S cần sơn biết S”

 1. Diện tích sơn là:
    \text{(8 + 6) × 2 × 3,5 – 15 = 83 (m²)}
  Sơn căn phòng đó hết:
    \text{83 × 25 000 = 2 075 000  ( đồng)}
                        Đ/s: a) \text{83 m²}
                               b) \text{2 075 000} đồng

  Trả lời
 2. a)Diện tích xung quanh phòng học là:
  (8+6)x3,5×2=98($m^{2}$ )
  Diện tích cần sơn là:
  98-15=83($m^{2}$ )
  b)Số tiền sơn phòng học đó hết tất cả là:
  83×25 000=2 075 000(đồng)
  Đáp số:a)83 $m^{2}$ 
              b)2 075 000 đồng
  $#Noobs4676$

  Trả lời

Viết một bình luận