Một thư viện có 5000 quyển sách. Sau một năm số sách của thư viện tăng thêm 20% . Hỏi sau một năm thư viện có bao nhiêu quyển

Một thư viện có 5000 quyển sách. Sau một năm số sách của thư viện tăng thêm 20% . Hỏi sau một năm thư viện có bao nhiêu quyển sách ?

2 bình luận về “Một thư viện có 5000 quyển sách. Sau một năm số sách của thư viện tăng thêm 20% . Hỏi sau một năm thư viện có bao nhiêu quyển”

 1.                           Bài giải
        Sau một năm thư viện có số quyển sách là :
                 5000 + ( 5000 : 100 xx 20 ) = 6000 ( quyển )
                                        Đáp số : 6000 quyển.       
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sau 1 năm số sách của thư viên tăng:
  5000xx20%=1000(quyển)
  Sau 1 năm thư viện có là:
  5000+1000=6000(quyển)
  Đáp số: 6000 quyển sách

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới