một thửa ruộng HCN có CD 120m, CR = 2/3 CD. Ngta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100 m^2 thu hoạch đc 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa r

một thửa ruộng HCN có CD 120m, CR = 2/3 CD. Ngta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100 m^2 thu hoạch đc 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu đc tất cả bao nhiêu tạ thóc

2 bình luận về “một thửa ruộng HCN có CD 120m, CR = 2/3 CD. Ngta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100 m^2 thu hoạch đc 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa r”

 1. Giải đáp:
   48 tạ thóc.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -LG-
  Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:
  120.2/3=80(m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  120.80=9600(m2)
  Trên cả thửa ruộng người ta thu được số tạ thóc là:
  (9600:100).50=4800(kg)
  Đổi 4800kg=48 tạ 
  Vậy trên cả thửa ruộng người ta thu được 48 tạ thóc.
  (Dấu “.” là biểu thị cho dấu nhân nha bạn.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của thửa ruộng là :
  120xx2/3=80 (m)
  Diện tích thửa ruộng là :
  80xx120 = 9600 (m^2)
  Thu được số tạ thóc là :
  9600:100xx 50=4800 (kg)= 48 (tạ)
  Đáp số : 48 tạ thóc
  color[green][@ryuzita]

  Trả lời

Viết một bình luận