Một thửa ruộng hình chữ nhật biết chiều rộng là`10,2`m chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta trồng rau `56` diện tích. Tính

Một thửa ruộng hình chữ nhật biết chiều rộng là`10,2`m chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta trồng rau `56` diện tích. Tính diện tính còn lại?

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình chữ nhật biết chiều rộng là`10,2`m chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta trồng rau `56` diện tích. Tính”

 1.                         bài giải
     chiều dài là ;
             10,2 x 2 = 20,4 ( m )
    diện tích là ;
             20,4 x 10,2 = 208,08 ( m^2 )
    diện tích trồng rau là ; 
            208,08 : 100 x 56 = 116,5248 (m^2)
   diện tích còn lại là ;
            208,08 – 116,5248 = 91,5552 (m^2)
                                            đ/s;…………..
   

  Trả lời
 2. Chiều dài là :
  10,2 x 2 = 20,4 ( m )
  Diện tích là :
  20,4 x 10,2 = 208,08 ( $m^2$  )
  Diện tích trồng rau là :
  208,08 : 100 x 56 = 116,5248 ( $m^2$ ) Diện tích còn lại là :
  208,08 – 116,5248 = 91,5552 (  $m^2$)
  Đ/s……
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới