nếu dùng xi măng, cát, đá trộn đều với nước để tạo thành bê tông theo tỷ lệ 1-3-6 (1 xi măng, 3 cát, 6 đá) thì cứ 0,5 m3 xi m

nếu dùng xi măng, cát, đá trộn đều với nước để tạo thành bê tông theo tỷ lệ 1-3-6 (1 xi măng, 3 cát, 6 đá) thì cứ 0,5 m3 xi măng cần……. $m^{3}$ cát, ……..$m^{3}$ đáViết một bình luận

Câu hỏi mới