36 × 10 : y = 7/5 (đang cần gấp nhanh giúp tui)

36 × 10 : y = 7/5 (đang cần gấp nhanh giúp tui)

2 bình luận về “36 × 10 : y = 7/5 (đang cần gấp nhanh giúp tui)”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  36 xx 10 : y = 7/5
  10 : y = 7/5 : 36
  10 : y = 7/180
         y = 10 : 7/180
         y = 1800/7
  Vậy y = 1800/7.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới