8km 417m=………….km

8km 417m=………….km

2 bình luận về “8km 417m=………….km”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   8km 417m = ……………..km
  →8km=9km
  → 417m= 0,417km
  Ta có:
  8+0,417=8,417km
  Vậy 8km 417m = 8,417km
  #nguyenbaonguyen12#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới