Bài 9: một người bỏ ra 4500000đ tiền vốn mua hoa. Biết rằng người đó lãi 12% tiền vốn. Tính số tiền lãi? Bài 10: một

Bài 9: một người bỏ ra 4500000đ tiền vốn mua hoa. Biết rằng người đó lãi 12% tiền vốn. Tính số tiền lãi?

Bài 10: một xưởng may đã dùng hết 350 m vải để may quần áo,trong đó số vải may quần chiếm 60% vậy số vải may áo là bao nhiêu?

Làm hộ mình cả 2 bài này nhé:)

1 bình luận về “Bài 9: một người bỏ ra 4500000đ tiền vốn mua hoa. Biết rằng người đó lãi 12% tiền vốn. Tính số tiền lãi? Bài 10: một”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 9 :
  Số tiền lãi là :
  4.500.000 : 100 xx 12 = 540.000 ( đồng )
  Đáp số : 540.000 đồng
  ———————————————————–
  Bài 10 :
  Số m vải may quần là :
  350 : 100 xx 60 = 210 ( m )
  Số m vải may áo là :
  350 – 210=140 ( m )
  Đáp số: 140m
  @dinhnguyenanhthu315

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới