Bạn Nam xem quảng cáo để kiểm xu, mỗi quảng cáo hết 20giây và kiếm được 10 xu vậy bạn Nam sẽ mất bao nhiêu thời gian để ki

Bạn Nam xem quảng cáo để kiểm xu, mỗi quảng cáo hết 20giây và kiếm được 10 xu vậy bạn Nam sẽ mất bao nhiêu thời gian để kiếm được 20000 xu

2 bình luận về “Bạn Nam xem quảng cáo để kiểm xu, mỗi quảng cáo hết 20giây và kiếm được 10 xu vậy bạn Nam sẽ mất bao nhiêu thời gian để ki”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nam phải xem số quảng cáo để được 20000 xu là : 
  20000 : 10 = 2000 ( quảng cáo)
  Nam phải xem hết số giây là: 
  2000 × 20 = 40000 ( giây )  
  Đáp số : 40000  giây 

  Trả lời
 2. Nếu Nam kiếm được 20000 xu cần phải xem số quảng cáo là :
  20000 :  10 = 2000 ( quảng cáo )
  Nam sẽ mất số thời quan để kiếm được 20000 xu là :
  20 x 2000 = 40000 ( giây) = 11 giờ 6 phút 40 giây

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới